Regulamin

Strona główna » Regulamin

REGULAMIN

Obowiązujący we wszystkich apartamentach sygnowanych szyldem Toruńskie Apartamenty.

 1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji Klient ma obowiązek dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku osoba odpowiedzialna obsługę rezerwacji może odmówić wydania kluczy do Apartamentu.
 2. Klucze do Apartamentu wydane zostaną po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 3. Miejsca noclegowe są wynajmowane na doby.
 4. Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15, a opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 11 w dniu wyjazdu.
 5. Przekazywane przez nas apartamenty są posprzątane, sprawne, umeblowane i wyposażone. Na osobach, które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Najemcę. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia apartamentu w stanie niepogorszonym.
 6. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z przedmiotów należących do wyposażenia Apartamentu płaci Klient.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w Apartamencie.
 8. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za samochody zaparkowane przed budynkiem, w którym znajduje się Apartament.
 9. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku jego złamania – nałożona zostanie kara umowna w wysokości 500 zł.
 10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-06.00.W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nieprzestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy.
 11. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Apartament, w Apartamencie oraz w wyposażeniu Apartamentu.
 12. W razie utraty klucza pobierana jest opłata w kwocie 100 zł.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
 14. Cena usług świadczonych przez Wynajmującego nie obejmuje ubezpieczenia. Klienci korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku Najemcy, w czasie całego rekreacyjnego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

Numer dyżurny: 533 048 666

e-mail: torunskieapartamenty@gmail.com
Toruńskie Apartamenty

ul. Prosta 15
87-100 Toruń
NIP: 9562309316

Właściciel

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024
Wykonanie The First